CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
HẢI SÂM

HẢI SÂM XÀO GÂN HEO

HẢI SÂM XÀO GÂN HEO
  • SEA CUCUMBER FRIED WITH PIG TENDONS
111.000 VNĐ

HẢI SÂM XÀO ĐÔNG CÔ

HẢI SÂM XÀO ĐÔNG CÔ
  • SEA CUCUMBER FRIED WITH MUSHROOM
111.000 VNĐ

HẢI SÂM XÀO CHÂN VỊT

HẢI SÂM XÀO CHÂN VỊT
  • SEA CUCUMBER FRIED WITH DUCK FEET
101.000 VNĐ

ĐÔNG CÔ XÀO CHÂN VỊT

ĐÔNG CÔ XÀO CHÂN VỊT
  • MUSHROOM FRIED WITH DUCK FEET
101.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)