CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
TÔM

TÔM SÚ XÀO ỚT SAMBAL

TÔM SÚ XÀO ỚT SAMBAL
  • PRAWN FRIED IN SAMBAL CHILLI SAUCE
111.000 VNĐ

TÔM SÚ XÀO CHUA NGỌT

TÔM SÚ XÀO CHUA NGỌT
  • SWEET & SOUR PRAWN
111.000 VNĐ

TÔM SÚ XÀO CAY THÁI

TÔM SÚ XÀO CAY THÁI
  • THAI-STYLE MUSTARD PRAWN
111.000 VNĐ

TÔM SÚ RANG MUỐI TIÊU

TÔM SÚ RANG MUỐI TIÊU
  • SPICY & SALTY PRAWN
111.000 VNĐ

TÔM SÚ RANG ME

TÔM SÚ RANG ME
  • TAMARIND PRAWN (SOUR)
111.000 VNĐ

TÔM LĂN BỘT

TÔM LĂN BỘT
  • PRAWN TEMPURA (HOT & SOUR SAUCE)
111.000 VNĐ

TÔM SÚ HẤP BIA

TÔM SÚ HẤP BIA
  • PRAWN STEAMED WITH BEER
VNĐ

TÔM CÀNG HẤP BIA

TÔM CÀNG HẤP BIA
  • RIVER PRAWN STEAMED WITH BEER
VNĐ

TÔM CÀNG SỐT MAYONNAISE

TÔM CÀNG SỐT MAYONNAISE
  • RIVER PRAWN SALAD WITH MAYONNAISE
VNĐ

TÔM CÀNG RANG ME

TÔM CÀNG RANG ME
  • TAMARIND RIVER PRAWN
VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)