CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
RAU , CẢI XÀO - 菜类

RAU MUỐNG XÀO ỚT SAMBAL

RAU MUỐNG XÀO ỚT SAMBAL
 • 马来风光
 • WATER SPINACH FRIED IN SAMBAL (SHRIMP PASTE)
71.000 VNĐ

RAU MUỐNG XÀO CHAO

RAU MUỐNG XÀO CHAO
 • 腐乳空心菜
 • WATER SPINACH FRIED IN FERMENTED SOY (CHINA CHEESE)
71.000 VNĐ

RAU MUỐNG XÀO TỎI

RAU MUỐNG XÀO TỎI
 • 蒜蓉空心菜
 • WATER SPINACH FRIED WITH GARLIC (FRIED KANGKONG)
61.000 VNĐ

BÓ XÔI XÀO TỎI

BÓ XÔI XÀO TỎI
 • 蒜蓉菠菜
 • SPINACH FRIED WITH GARLIC
61.000 VNĐ

BÓ XÔI THỊT BẦM

BÓ XÔI THỊT BẦM
 • 肉碎炒菠菜
 • SPINACH FRIED WITH MINCED MEAT
111.000 VNĐ

BÓ XÔI XÀO DẦU HÀO

BÓ XÔI XÀO DẦU HÀO
 • 蚝油炒菠菜
 • SPINACH FRIED IN OYSTER SAUCE
61.000 VNĐ

CẢI HÔNG KÔNG DẦU HÀO

CẢI HÔNG KÔNG DẦU HÀO
 • 耗油港菜
 • HONGKONG VEGETABLE FRIED IN OYSTER SAUCE
71.000 VNĐ

CẢI RỔ XÀO BÒ

CẢI RỔ XÀO BÒ
 • 牛肉芥兰菜
 • BROCCOLI FRIED WITH BEEF
101.000 VNĐ

CẢI RỔ XÀO DẦU HÀO

CẢI RỔ XÀO DẦU HÀO
 • 蚝油芥兰菜
 • BROCCOLI FRIED IN OYSTER SAUCE
66.000 VNĐ

CẢI RỔ XÀO LÒNG GÀ

CẢI RỔ XÀO LÒNG GÀ
 • 鸡杂炒芥兰
 • BROCCOLI FRIED WITH CHICKEN (GIZZARD &
   
111.000 VNĐ

BÔNG CẢI XÀO LÒNG GÀ

BÔNG CẢI XÀO LÒNG GÀ
 • 菜花炒鸡杂
 • CAULIFLOWER FRIED WITH CHICKEN 
101.000 VNĐ

BÔNG CẢI XÀO NẤM ĐÔNG CÔ

BÔNG CẢI XÀO NẤM ĐÔNG CÔ
 • 菜花炒冬菇
 • CAULIFLOWER FRIED WITH MUSHROOM
101.000 VNĐ

BÔNG CẢI XÀO TÔM

BÔNG CẢI XÀO TÔM
 • 菜干炒虾球
 • CAULIFLOWER FRIED WITH SHRIMPS
111.000 VNĐ

GIÁ XÀO CÁ MẶN

GIÁ XÀO CÁ MẶN
 • 咸鱼炒银芽
 • BROAD BEAN FRIED WITH SALTED FISH 
101.000 VNĐ

GIÁ XÀO BÒ

GIÁ XÀO BÒ
 • 银芽炒牛肉
 • BROAD BEAN FRIED WITH BEEF
111.000 VNĐ

GIÁ XÀO TRỨNG

GIÁ XÀO TRỨNG
 • 银芽炒蛋
 • BROAD BEAN FRIED WITH EGG
71.000 VNĐ

CẢI CHUA XÀO BÒ

CẢI CHUA XÀO BÒ
 • 咸酸菜炒牛
 • PICKLED VEGETABLE FRIED BEEF
111.000 VNĐ

CẢI CHUA XÀO HEO QUAY

CẢI CHUA XÀO HEO QUAY
 • 咸酸菜炒烧
 • PICKLED VEGETABLE FRIED ROASTED PORK
111.000 VNĐ

DƯA LEO XÀO MỰC

DƯA LEO XÀO MỰC
 • 鲜鱿炒黄瓜
 • SQUID FRIED WITH CUCUMBER
111.000 VNĐ

KHỔ QUA XÀO BÒ

KHỔ QUA XÀO BÒ
 • 凉瓜炒牛肉
 • CUCUMBER FRIED WITH BEEF
111.000 VNĐ

ĐẬU BẮP XÀO TÔM ỚT SAMBAL

ĐẬU BẮP XÀO TÔM ỚT SAMBAL
 • 角豆虾参巴
 • LONG BEAN FRIED IN SAMBAL
111.000 VNĐ

ĐẬU HÀ LAN XÀO LÒNG GÀ

ĐẬU HÀ LAN XÀO LÒNG GÀ
 • 荷兰豆炒鸡
 • SNOW PEAS FRIED WITH CHICKEN 
111.000 VNĐ

CÀ TÍM XÀO CÁ MẶN

CÀ TÍM XÀO CÁ MẶN
 • 鱼香茄子煲
 • CLAYPOT WITH EGGPLANT & SALTED FISH
91.000 VNĐ

CÀ TÍM XÀO TÔM KHÔ

CÀ TÍM XÀO TÔM KHÔ
 • 虾米茄子煲
 • CLAYPOT WITH EGGPLANT & DRIED SHRIMP
101.000 VNĐ

CÀ TÍM THỊT BẦM

CÀ TÍM THỊT BẦM
 • 肉碎炒茄子
 • EGGPLANT FRIED WITH MINCED MEAT
101.000 VNĐ

CÀ TÍM NHẬT

CÀ TÍM NHẬT
 • 日本式茄子
 • TEMPURA EGGPLANT (JAPANESE FRIED)
101.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)