CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
MIẾN XÀO

MIẾN XÀO CUA

MIẾN XÀO CUA
  • FRIED CRAP VERMICELLI
88.000 VNĐ

MIẾN XÀO THẬP CẨM

MIẾN XÀO THẬP CẨM
  • MIXED FRIED VERMICELLI
70.000 VNĐ

MIẾN XÀO HẢI SẢN

MIẾN XÀO HẢI SẢN
  • SEAFOODS FRIED VERMICELLI
70.000 VNĐ

MIẾN XÀO THẬP CẨM

MIẾN XÀO THẬP CẨM
  • MIXED FRIED VERMICELLI
70.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)