CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
BÒ - 牛

BÒ XÀO ỚT XANH

BÒ XÀO ỚT XANH
 • 青椒炒牛肉
 • BEEF FRIED WITH GREEN BELL PEPPER
111.000 VNĐ

BÒ XÀO TỨ XUYÊN

BÒ XÀO TỨ XUYÊN
 • 四川牛肉
 • SI-CHUAN STEAK
111.000 VNĐ

BÒ LÚC LẮC KHOAI TÂY

BÒ LÚC LẮC KHOAI TÂY
 • 牛肉薯粒
 • BEEF FRIED WITH DICED POTATO
101.000 VNĐ

BÒ XÀO SATẾ

BÒ XÀO SATẾ
 • 沙嗲牛肉
 • SATE BEEF (HOT & SPICY)
111.000 VNĐ

BÒ XÀO TIÊU ĐEN

BÒ XÀO TIÊU ĐEN
 • 黑椒牛肉
 • BLACK PEPPER FRIED WITH BEEF 
111.000 VNĐ

BÒ XÀO CỦ HÀNH

BÒ XÀO CỦ HÀNH
 • 洋葱炒牛肉
 • BEEF FRIED WITH ONION
111.000 VNĐ

BÒ XÀO CẢI CHUA

BÒ XÀO CẢI CHUA
 • 咸酸菜炒牛肉
 • BEEF FRIED WITH PICKLED VEGETABLE
111.000 VNĐ

BÒ XÀO ỚT KIỂU SINGAPORE

BÒ XÀO ỚT KIỂU SINGAPORE
 • 新加坡炒牛肉
 • SINGAPOREFRIED BEEF
111.000 VNĐ

BÒ BÍT TẾT KHOAI TÂY

BÒ BÍT TẾT KHOAI TÂY
 • 西薯牛排
 • BEEF STEAK WITH POTATOS
111.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)