CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)

CÁ BỐNG MÚ

CÁ BỐNG MÚ
 • GROUPER FISH
VNĐ

CÁ BỐNG TƯỢNG

CÁ BỐNG TƯỢNG
 • SOON HOCK FISH
VNĐ

CÁ CHẺM

CÁ CHẺM
 • GRASS CARP
VNĐ

CÁ CHƯNG HỒNG KÔNG

CÁ CHƯNG HỒNG KÔNG
 • POPULAR HONGKONG STYLE
VNĐ

CÁ CHƯNG TƯƠNG

CÁ CHƯNG TƯƠNG
 • FISH STEAMED WITH SOY SAUCE
VNĐ

CANH CHUA CÁ CHẺM

CANH CHUA CÁ CHẺM
 • SOUR SEABASS
VNĐ

CÁ CHIÊN CHUA NGỌT THÁI

CÁ CHIÊN CHUA NGỌT THÁI
 • THAI - STYLE SWEET & SOUR FISH
VNĐ

CÁ CHIÊN SỐT XÌ DẦU

CÁ CHIÊN SỐT XÌ DẦU
 • DEEP FRIED FISH SERVED WITH SOY SAUCE
VNĐ

CÁ BỐNG MÚ CHIÊN MUỐI TIÊU THÁI

CÁ BỐNG MÚ CHIÊN MUỐI TIÊU THÁI
 • THAI - SPICY & SOUR FILLET
VNĐ

CÁ CHIÊN CHẤM NƯỚC MẤM

CÁ CHIÊN CHẤM NƯỚC MẤM
 • DEEP FRIED FISH IN FISH SAUCE
VNĐ

CÁ MÚ PHI LÊ SỐT CHUA NGỌT

CÁ MÚ PHI LÊ SỐT CHUA NGỌT
 • SWEET & SOUR FILLET
111.000 VNĐ

CÁ MÚ PHI LÊ SỐT MAYONAISSE

CÁ MÚ PHI LÊ SỐT MAYONAISSE
 • FILLET FRIED WITH MAYONAISSE
111.000 VNĐ

CÁ MIẾNG XÀO ỚT SAMBAL

CÁ MIẾNG XÀO ỚT SAMBAL
 • SLICE FISH FRIED IN SAMBAL CHILLI
111.000 VNĐ

CÁ MIẾNG XÀO ỚT XANH

CÁ MIẾNG XÀO ỚT XANH
 • GREEN BELL PEPPER FRIED WITH SLICED FISH
111.000 VNĐ

CÁ MIẾNG XÀO TÀU XÌ

CÁ MIẾNG XÀO TÀU XÌ
 • SCILED FISH FRIED IN FERMENTED SOY BEAN SAUCE
91.000 VNĐ

CÀ RI ĐẦU CÁ

CÀ RI ĐẦU CÁ
 • SINGAPORE FAMOUS CURRY FISH HEAD
280.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)