CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
ĐẬU HỦ - 豆腐

ĐẬU HỦ NƯỚNG VĨ

ĐẬU HỦ NƯỚNG VĨ
 • TEPPAN YAKI TAUFU (HOT PLATE BEAN CURB)
101.000 VNĐ

ĐẬU HỦ NƯỚNG VĨ

ĐẬU HỦ NƯỚNG VĨ
 • 铁板豆腐
 • TEPPAN YAKI TAUFU (HOT PLATE BEAN CURD)
101.000 VNĐ

ĐẬU HỦ THỊT BẦM

ĐẬU HỦ THỊT BẦM
 • 麻婆豆腐
 • MA BO TAUFU (HOT & SPICY BEAN CURD WITH MINCED MEAT)
101.000 VNĐ

ĐẬU HỦ TỨ XUYÊN

ĐẬU HỦ TỨ XUYÊN
 • 四川豆腐
 • SI-CHUAN TAUFU
101.000 VNĐ

ĐẬU HỦ SỐT DẦU HÀO

ĐẬU HỦ SỐT DẦU HÀO
 • 蝝油豆腐
 • OYSTER SAUCE TAUFU
101.000 VNĐ

ĐẬU HỦ RANG MUỐI

ĐẬU HỦ RANG MUỐI
 • 椒盐豆腐
 • SALTY & SPICY TAUFU
101.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)