CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
HỦ TIẾU XÀO - 炒粉

HỦ TIẾU XÀO ĐEN

HỦ TIẾU XÀO ĐEN

- CHAR KWAY TEOW  (FRIED NOODLE IN BLACK SAUCE)

72.000 VNĐ

HỦ TIẾU XÀO THẬP CẨM

HỦ TIẾU XÀO THẬP CẨM

- FRIED KWAY TEOW IN ASSORTED VEGATABLE & MEAT (CANTON MEE)

70.000 VNĐ

HỦ TIẾU XÀO ĐEN

HỦ TIẾU XÀO ĐEN
  • 炒黑粿条
  • CHAR KWAY TEOW (FRIED NOODLE IN BLACK SAUCE)
72.000 VNĐ

HỦ TIẾU XÀO THẬP CẨM

HỦ TIẾU XÀO THẬP CẨM
  • 什锦炒河粉
  • FRIED KWAY TEOW IN ASSORTED VEGETABLE & MEAT (CANTON MEE)
70.000 VNĐ

HỦ TIẾU XÀO BÒ

HỦ TIẾU XÀO BÒ
  • 牛肉炒河粉
  • FRIED KWAY TEOW WITH BEEF
72.000 VNĐ

HỦ TIẾU XÀO HẢI SẢN

HỦ TIẾU XÀO HẢI SẢN
  • 海鲜炒河粉
  • FRIED KWAY TEOW WITH SEAFOODS
70.000 VNĐ

HỦ TIẾU XÀO KHÔ – THỊT BÒ

HỦ TIẾU XÀO KHÔ – THỊT BÒ
  • 干炒牛河
  • DRY FRIED KWAY TEOW WITH BEEF
72.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)