CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
NGHÊU

NGHÊU XÀO ỚT SAMBAL

NGHÊU XÀO ỚT SAMBAL
  • CLAM FRIED IN SAMBAL CHILLI SAUCE (HOT &SPICY)
101.000 VNĐ

NGHÊU XÀO SATẾ

NGHÊU XÀO SATẾ
  • SATE CLAM (HOT & SPICY)
101.000 VNĐ

NGHÊU XÀO ỚT SAMBA

NGHÊU XÀO ỚT SAMBA
  • CLAM FRIED IN SAMBALCHILLI SAUCE (HOT & SPICY)
101.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)