CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
TRỨNG - 蛋

TRỨNG CHIÊN CỦ HÀNH

TRỨNG CHIÊN CỦ HÀNH
 • 洋葱煎蛋
 • EGG FRIED WITH ONION SLICE
71.000 VNĐ

TRỨNG XÀO KHỔ QUA

TRỨNG XÀO KHỔ QUA
 • 凉瓜滑蛋
 • CUCUMBER TOP WITH EGG GRAVY
71.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN HÀNH LÁ

TRỨNG CHIÊN HÀNH LÁ
 • 葱花煎蛋
 • EGG FRIED WITH SPRING ONION
71.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN CÁ MẶN

TRỨNG CHIÊN CÁ MẶN
 • 咸蛋煎蛋
 • EGG FRIED WITH SALTED EGG
91.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN TÔM

TRỨNG CHIÊN TÔM
 • 虾仁煎蛋
 • DICED PRAWN FRIED WITH EGG
91.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN THÁI

TRỨNG CHIÊN THÁI
 • 泰国式煎蛋
 • THAI-STYLE FRIED EGG
91.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN THỊT BẦM

TRỨNG CHIÊN THỊT BẦM
 • 肉碎煎蛋
 • EGG FRIED WITH MINCED MEAT
91.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN HỘT VỊT BẮC THẢO

TRỨNG CHIÊN HỘT VỊT BẮC THẢO
 • 皮蛋煎蛋
 • EGG FRIED WITH CENTURY EGG (PITAN)
91.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN THỊT CUA

TRỨNG CHIÊN THỊT CUA
 • 蟹肉煎蛋
 • EGG FRIED WITH CRAB MEAT
111.000 VNĐ

TRỨNG CHIÊN THỊT NGHÊU

TRỨNG CHIÊN THỊT NGHÊU
 • 蚬肉煎蛋
 • EGG FRIED WITH CLAM
111.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)