CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
CƠM - 饭

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI
88.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HÀI SẢN

CƠM CHIÊN HÀI SẢN
 • FRIED RICE WITH SEAFOODS
70.000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM
 • CHICKEN THIGH IN FISH SAUCE RICE
88.000 VNĐ

CƠM TÔM RIM

CƠM TÔM RIM
 • STEWED SHRIMPS WITH RICE
88.000 VNĐ

CƠM CÁ KHO

CƠM CÁ KHO
 • STEWED FISH WITH RICE
62.000 VNĐ

CƠM CÁNH GÀ NƯỚC MẤM

CƠM CÁNH GÀ NƯỚC MẤM

CHICKEN WINGS IN FISH SAUCE RICE

88.000 VNĐ

CƠM GÀ HẢI NAM

CƠM GÀ HẢI NAM
 • 海南鸡饭
 • SINGAPORE HAINAM CHICKEN RICE
61.000 VNĐ

CƠM GÀ XÁ XÍU

CƠM GÀ XÁ XÍU

叉烧鸡饭

CHICKEN & CHAR SIEW WITH RICE

71.000 VNĐ

CƠM GÀ QUAY

CƠM GÀ QUAY
 • 烧鸡饭
 • ROASTED CHICKEN WITH CHICKEN RICE
61.000 VNĐ

CƠM SƯỜN QUAY

CƠM SƯỜN QUAY
 • 烧排骨饭
 • ROASTED SPARE RIBS WITH CHICKEN RICE
61.000 VNĐ

CƠM HEO QUAY

CƠM HEO QUAY
 • 烧肉饭
 • ROASTED PORK WITH CHICKEN RICE
61.000 VNĐ

CƠM XÁ XÍU

CƠM XÁ XÍU
 • 叉烧饭
 • CHAR SIEW (CHINESE ROASTED PORK) WITH RICE
61.000 VNĐ

CƠM THỊT HEO KHO

CƠM THỊT HEO KHO
 • 扣肉饭
 • STEWED PORK WITH RICE
61.000 VNĐ

CƠM LÒNG GÀ

CƠM LÒNG GÀ
 • 鸡杂饭
 • GIZZARD & LIVER WITH CHICKEN RICE
61.000 VNĐ

CƠM PHÁ LẤU

CƠM PHÁ LẤU
 • 卤肉饭
 • STEWED PIG INTESTINES WITH RICE
61.000 VNĐ

CƠM VỊT QUAY

CƠM VỊT QUAY
 • 烧鸭饭
 • ROASTED DUCK WITH RICE
66.000 VNĐ

CƠM TAM BẢO

CƠM TAM BẢO
 • 三宝饭
 • SAN BAO (3 VARIETY MEATS) WITH RICE
81.000 VNĐ

CƠM CARI TÔM

CƠM CARI TÔM
 • 咖哩虾饭
 • PRAWN CURR Y RICE
86.000 VNĐ

CƠM CARI GÀ

CƠM CARI GÀ
 • 咖哩鸡饭
 • CHICKEN CURRY RICE
86.000 VNĐ

CƠM TÔM ỚT SAMBAL

CƠM TÔM ỚT SAMBAL
 • 参巴虾饭
 • PRAWN SAMBAL (SHRIMP PASTE) RICE
86.000 VNĐ

CƠM SƯỜN RAM

CƠM SƯỜN RAM
 • 卤排骨饭
 • STEWED SPARE RIBS WITH RICE
71.000 VNĐ

CƠM XÀO THẬP CẨM

CƠM XÀO THẬP CẨM
 • 什锦烩饭
 • ASSORTED VEGETABLES WITH GRAVY RICE
70.000 VNĐ

CƠM XÀO HẢI SẢN

CƠM XÀO HẢI SẢN
 • 海鲜烩饭
 • SEAFOODS WITH GRAVY RICE
70.000 VNĐ

CƠM XÀO BÒ

CƠM XÀO BÒ
 • 牛肉烩饭
 • BEEF WITH GRAVY RICE
72.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HOA KỲ

CƠM CHIÊN HOA KỲ
 • 花旗炒饭
 • AMERICAN STYLE FRIED RICE
72.000 VNĐ

CƠM CHIÊN SINGAPORE

CƠM CHIÊN SINGAPORE
 • 新加坡炒饭
 • SINGAPORE STYLE FRIED RICE
70.000 VNĐ

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG GÀ

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG GÀ
 • 牛肉鸡蛋炒饭
 • BEEF & BEAT EGG FRIED RICE
72.000 VNĐ

CƠM CHIÊN GÀ CÁ MẶN

CƠM CHIÊN GÀ CÁ MẶN
 • 鸡粒咸?鱼炒饭
 • CHICKEN & SALTY FISH FRIED RICE
70.000 VNĐ

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • 杨州炒饭
 • YANG ZHOU (CHINESE) FRIED RICE
70.000 VNĐ

BÒ XÀO CƠM CHIÊN SỐT CÀ

BÒ XÀO CƠM CHIÊN SỐT CÀ
 • 牛肉炒饭茄酱
 • BEEF FRIED RICE IN TOMATO SAUCE
72.000 VNĐ

CƠM CHIÊN TÔM

CƠM CHIÊN TÔM
 • 虾仁炒饭
 • FRIED RICE WITH SHRIMPS
70.000 VNĐ

CƠM CHIÊN UYÊN ƯƠNG

CƠM CHIÊN UYÊN ƯƠNG
 • 鸳鸯炒饭
 • UNI-FRIED RICE
72.000 VNĐ

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC
 • 牛粒炒红饭
 • BEEF FRIED RICE WITH COLORING
88.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)