CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 10h00 - 22h00 - Miễn phí giao cơm trong phạm vi bán kính dưới 4km
CƠM - 饭

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI
57.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HÀI SẢN

CƠM CHIÊN HÀI SẢN
 • FRIED RICE WITH SEAFOODS
44.000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM
 • CHICKEN THIGH IN FISH SAUCE RICE
70.000 VNĐ

CƠM TÔM RIM

CƠM TÔM RIM
 • STEWED SHRIMPS WITH RICE
70.000 VNĐ

CƠM CÁ KHO

CƠM CÁ KHO
 • STEWED FISH WITH RICE
39.000 VNĐ

CƠM GÀ HẢI NAM

CƠM GÀ HẢI NAM
 • 海南鸡饭
 • SINGAPORE HAINAM CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM LÒNG GÀ

CƠM LÒNG GÀ
 • 鸡杂饭
 • GIZZARD & LIVER WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM GÀ QUAY

CƠM GÀ QUAY
 • 烧鸡饭
 • ROASTED CHICKEN WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM SƯỜN QUAY

CƠM SƯỜN QUAY
 • 烧排骨饭
 • ROASTED SPARE RIBS WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM HEO QUAY

CƠM HEO QUAY
 • 烧肉饭
 • ROASTED PORK WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM XÁ XÍU

CƠM XÁ XÍU
 • 叉烧饭
 • CHAR SIEW (CHINESE ROASTED PORK) WITH RICE
38.000 VNĐ

CƠM THỊT HEO KHO

CƠM THỊT HEO KHO
 • 扣肉饭
 • STEWED PORK WITH RICE
38.000 VNĐ

CƠM PHÁ LẤU

CƠM PHÁ LẤU
 • 卤肉饭
 • STEWED PIG INTESTINES WITH RICE
38.000 VNĐ

CƠM VỊT QUAY

CƠM VỊT QUAY
 • 烧鸭饭
 • ROASTED DUCK WITH RICE
43.000 VNĐ

CƠM TAM BẢO

CƠM TAM BẢO
 • 三宝饭
 • SAN BAO (3 VARIETY MEATS) WITH RICE
58.000 VNĐ

CƠM CARI TÔM

CƠM CARI TÔM
 • 咖哩虾饭
 • PRAWN CURR Y RICE
70.000 VNĐ

CƠM CARI GÀ

CƠM CARI GÀ
 • 咖哩鸡饭
 • CHICKEN CURRY RICE
65.000 VNĐ

CƠM TÔM ỚT SAMBAL

CƠM TÔM ỚT SAMBAL
 • 参巴虾饭
 • PRAWN SAMBAL (SHRIMP PASTE) RICE
70.000 VNĐ

CƠM SƯỜN RAM

CƠM SƯỜN RAM
 • 卤排骨饭
 • STEWED SPARE RIBS WITH RICE
47.000 VNĐ

CƠM XÀO THẬP CẨM

CƠM XÀO THẬP CẨM
 • 什锦烩饭
 • ASSORTED VEGETABLES WITH GRAVY RICE
45.000 VNĐ

CƠM XÀO HẢI SẢN

CƠM XÀO HẢI SẢN
 • 海鲜烩饭
 • SEAFOODS WITH GRAVY RICE
45.000 VNĐ

CƠM XÀO BÒ

CƠM XÀO BÒ
 • 牛肉烩饭
 • BEEF WITH GRAVY RICE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HOA KỲ

CƠM CHIÊN HOA KỲ
 • 花旗炒饭
 • AMERICAN STYLE FRIED RICE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN SINGAPORE

CƠM CHIÊN SINGAPORE
 • 新加坡炒饭
 • SINGAPORE STYLE FRIED RICE
44.000 VNĐ

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG GÀ

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG GÀ
 • 牛肉鸡蛋炒饭
 • BEEF & BEAT EGG FRIED RICE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN GÀ CÁ MẶN

CƠM CHIÊN GÀ CÁ MẶN
 • 鸡粒咸?鱼炒饭
 • CHICKEN & SALTY FISH FRIED RICE
44.000 VNĐ

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
 • 杨州炒饭
 • YANG ZHOU (CHINESE) FRIED RICE
44.000 VNĐ

BÒ XÀO CƠM CHIÊN SỐT CÀ

BÒ XÀO CƠM CHIÊN SỐT CÀ
 • 牛肉炒饭茄酱
 • BEEF FRIED RICE IN TOMATO SAUCE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN TÔM

CƠM CHIÊN TÔM
 • 虾仁炒饭
 • FRIED RICE WITH SHRIMPS
44.000 VNĐ

CƠM CHIÊN UYÊN ƯƠNG

CƠM CHIÊN UYÊN ƯƠNG
 • 鸳鸯炒饭
 • UNI-FRIED RICE
46.000 VNĐ

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC
 • 牛粒炒红饭
 • BEEF FRIED RICE WITH COLORING
70.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 10h00 - 22h00 - Giao hàng miễn phí trong phạm vi Quận 1, 3, 5, 10