CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 10h00 - 22h00 - Miễn phí giao cơm trong phạm vi bán kính dưới 4km
CƠM - 饭

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI
57.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HÀI SẢN

CƠM CHIÊN HÀI SẢN
  • FRIED RICE WITH SEAFOODS
44.000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM
  • CHICKEN THIGH IN FISH SAUCE RICE
70.000 VNĐ

CƠM TÔM RIM

CƠM TÔM RIM
  • STEWED SHRIMPS WITH RICE
70.000 VNĐ

CƠM CÁ KHO

CƠM CÁ KHO
  • STEWED FISH WITH RICE
39.000 VNĐ

CƠM GÀ HẢI NAM

CƠM GÀ HẢI NAM
  • 海南鸡饭
  • SINGAPORE HAINAM CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM LÒNG GÀ

CƠM LÒNG GÀ
  • 鸡杂饭
  • GIZZARD & LIVER WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM GÀ QUAY

CƠM GÀ QUAY
  • 烧鸡饭
  • ROASTED CHICKEN WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM SƯỜN QUAY

CƠM SƯỜN QUAY
  • 烧排骨饭
  • ROASTED SPARE RIBS WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM HEO QUAY

CƠM HEO QUAY
  • 烧肉饭
  • ROASTED PORK WITH CHICKEN RICE
38.000 VNĐ

CƠM XÁ XÍU

CƠM XÁ XÍU
  • 叉烧饭
  • CHAR SIEW (CHINESE ROASTED PORK) WITH RICE
38.000 VNĐ

CƠM THỊT HEO KHO

CƠM THỊT HEO KHO
  • 扣肉饭
  • STEWED PORK WITH RICE
38.000 VNĐ

CƠM PHÁ LẤU

CƠM PHÁ LẤU
  • 卤肉饭
  • STEWED PIG INTESTINES WITH RICE
38.000 VNĐ

CƠM VỊT QUAY

CƠM VỊT QUAY
  • 烧鸭饭
  • ROASTED DUCK WITH RICE
43.000 VNĐ

CƠM TAM BẢO

CƠM TAM BẢO
  • 三宝饭
  • SAN BAO (3 VARIETY MEATS) WITH RICE
58.000 VNĐ

CƠM CARI TÔM

CƠM CARI TÔM
  • 咖哩虾饭
  • PRAWN CURR Y RICE
70.000 VNĐ

CƠM CARI GÀ

CƠM CARI GÀ
  • 咖哩鸡饭
  • CHICKEN CURRY RICE
65.000 VNĐ

CƠM TÔM ỚT SAMBAL

CƠM TÔM ỚT SAMBAL
  • 参巴虾饭
  • PRAWN SAMBAL (SHRIMP PASTE) RICE
70.000 VNĐ

CƠM SƯỜN RAM

CƠM SƯỜN RAM
  • 卤排骨饭
  • STEWED SPARE RIBS WITH RICE
47.000 VNĐ

CƠM XÀO THẬP CẨM

CƠM XÀO THẬP CẨM
  • 什锦烩饭
  • ASSORTED VEGETABLES WITH GRAVY RICE
45.000 VNĐ

CƠM XÀO HẢI SẢN

CƠM XÀO HẢI SẢN
  • 海鲜烩饭
  • SEAFOODS WITH GRAVY RICE
45.000 VNĐ

CƠM XÀO BÒ

CƠM XÀO BÒ
  • 牛肉烩饭
  • BEEF WITH GRAVY RICE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HOA KỲ

CƠM CHIÊN HOA KỲ
  • 花旗炒饭
  • AMERICAN STYLE FRIED RICE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN SINGAPORE

CƠM CHIÊN SINGAPORE
  • 新加坡炒饭
  • SINGAPORE STYLE FRIED RICE
44.000 VNĐ

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG GÀ

CƠM CHIÊN BÒ TRỨNG GÀ
  • 牛肉鸡蛋炒饭
  • BEEF & BEAT EGG FRIED RICE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN GÀ CÁ MẶN

CƠM CHIÊN GÀ CÁ MẶN
  • 鸡粒咸?鱼炒饭
  • CHICKEN & SALTY FISH FRIED RICE
44.000 VNĐ

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  • 杨州炒饭
  • YANG ZHOU (CHINESE) FRIED RICE
44.000 VNĐ

BÒ XÀO CƠM CHIÊN SỐT CÀ

BÒ XÀO CƠM CHIÊN SỐT CÀ
  • 牛肉炒饭茄酱
  • BEEF FRIED RICE IN TOMATO SAUCE
47.000 VNĐ

CƠM CHIÊN TÔM

CƠM CHIÊN TÔM
  • 虾仁炒饭
  • FRIED RICE WITH SHRIMPS
44.000 VNĐ

CƠM CHIÊN UYÊN ƯƠNG

CƠM CHIÊN UYÊN ƯƠNG
  • 鸳鸯炒饭
  • UNI-FRIED RICE
46.000 VNĐ

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC

CƠM CHIÊN BÒ LÚC LẮC
  • 牛粒炒红饭
  • BEEF FRIED RICE WITH COLORING
70.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 10h00 - 22h00 - Giao hàng miễn phí trong phạm vi Quận 1, 3, 5, 10