CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
MÌ XÀO - 炒面

MÌ XÀO GIÒN

MÌ XÀO GIÒN
 • FRIED CRISPY MEE
70.000 VNĐ

MÌ XÀO THẬP CẨM

MÌ XÀO THẬP CẨM
 • 什锦炒面æ
 • FRIED MEE WITH ASSORTED VEGETABLE & MEAT
70.000 VNĐ

MÌ PHÚC KIẾN

MÌ PHÚC KIẾN
 • 福建炒面
 • HOKKIEN FRIED MEE
70.000 VNĐ

MÌ XÀO MÃ LAI

MÌ XÀO MÃ LAI
 • 马拉炒面
 • MEE GORENG (MALAYSIA FRIED NOODLE)
70.000 VNĐ

MÌ XÀO THỊT BÒ

MÌ XÀO THỊT BÒ
 • 牛肉炒面
 • FRIED MEE WITH BEEF
72.000 VNĐ

MÌ XÀO SINGAPORE

MÌ XÀO SINGAPORE
 • 星洲炒面
 • SINGAPORE FRIED MEE
72.000 VNĐ

MÌ XÀO HẢI SẢN

MÌ XÀO HẢI SẢN
 • 海鲜炒面
 • FRIED MEE WITH SEAFOODS
70.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)