CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
HỦ TIẾU MÌ NƯỚC

MÌ TÔM SINGAPORE

MÌ TÔM SINGAPORE
  • SINGAPORE PRAWN NOODLE
65.000 VNĐ

MÌ VỊT QUAY

MÌ VỊT QUAY
  • ROASTED DUCK NOODLE
65.000 VNĐ

MÌ GÀ XÉ

MÌ GÀ XÉ
  • NOODLES IN SHREDDED CHICKEN
65.000 VNĐ

MÌ SỦI CẢO

MÌ SỦI CẢO
  • DUMPLING (SUI - KAU) NOODLE
65.000 VNĐ

MÌ HẢI SẢN

MÌ HẢI SẢN
  • SEAFOOD NOODLE
65.000 VNĐ

MÌ HOÀNH THÁNH XÁ XÍU

MÌ HOÀNH THÁNH XÁ XÍU
  • WANTON POACHED PORK NOODLE
65.000 VNĐ

MÌ SƯỜN

MÌ SƯỜN
  • PORK RIBS NOODLE
65.000 VNĐ

HỦ TIẾU MÌ THẬP CẨM

HỦ TIẾU MÌ THẬP CẨM
  • MIXED KWAYTEO NOODLE
65.000 VNĐ

HỦ TIẾU MÌ CẬT HEO

HỦ TIẾU MÌ CẬT HEO
  • PORK KIDNEY KWAYTEO NOODLE
65.000 VNĐ

HỦ TIẾU MÌ TÔM

HỦ TIẾU MÌ TÔM
  • PRAWN KWAYTED NOODLES
89.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)