CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
CHÁO

CHÁO BẮC THẢO

CHÁO BẮC THẢO
  • PRESERVED EGG GRUEL
65.000 VNĐ

CHÁO CÁ LÓC

CHÁO CÁ LÓC
  • FISH GRUEL
65.000 VNĐ

CHÁO THỊT BẦM

CHÁO THỊT BẦM
  • MINED MEAT GRUEL
65.000 VNĐ

CHÁO HÀI SẢN

CHÁO HÀI SẢN
  • SEAFOODS GRUEL
65.000 VNĐ

CHÁO THẬP CẨM

CHÁO THẬP CẨM
  • MIXED GRUEL
65.000 VNĐ

CHÁO BÒ BẦM

CHÁO BÒ BẦM
  • MINCED BEEF GRUEL
69.000 VNĐ

CHÁO TÔM

CHÁO TÔM
  • SHRIMPS GRUEL
89.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)