CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
CÁNH GÀ RANG ME

CÁNH GÀ RANG ME

131.000 VNĐ

 • 酸子鸡翅
 • TAMARIND CHICKEN WINGS (SOUR)

CÁC MÓN ĂN CÙNG LOẠI

TRỨNG NON CHẤM MUỐI TIÊU

TRỨNG NON CHẤM MUỐI TIÊU
 • CHICKEN OVUM WITH PAPER SAUCE
91.000 VNĐ

LÒNG GÀ TRỨNG NON XÀO CỦ HÀNH

LÒNG GÀ TRỨNG NON XÀO CỦ HÀNH
 • CHICKEN OFFAL AND OVUM FRIED ONION
131.000 VNĐ

GÀ HẤP MUỐI

GÀ HẤP MUỐI
 • 盐焗鸡
 • ROAST CHICKEN IN ROCK SALT
131.000 VNĐ

GÀ HẤP CẢI BẸ XANH

GÀ HẤP CẢI BẸ XANH
 • 芥菜滑鸡
 • MUSTARD GREEN TOP WITH GRAVY CHICKEN MEAT
131.000 VNĐ

GÀ XÀO CHUA NGỌT

GÀ XÀO CHUA NGỌT
 • 酸甜鸡
 • SWEET & SOUR CHICKEN
131.000 VNĐ

GÀ XÀO CỦ HÀNH

GÀ XÀO CỦ HÀNH
 • 洋葱炒鸡
 • CHICKEN FRIED WITH ONION
121.000 VNĐ

GÀ XÀO XẢ ỚT

GÀ XÀO XẢ ỚT
 • 香茅炒鸡
 • CHICKEN FRIED WITH LEMON GRASS 
131.000 VNĐ

GÀ NẤU KIỂU ĐÀI LOAN

GÀ NẤU KIỂU ĐÀI LOAN
 • 台湾沙煲鸡
 • CHICKEN COOKED IN CASSEROLE (TAIWAN STYLE)
131.000 VNĐ

GÀ HẦM NẤM ĐÔNG CÔ

GÀ HẦM NẤM ĐÔNG CÔ
 • 冬菇炆鸡
 • CHICKEN COOKED WITH MUSHROOM
131.000 VNĐ

GÀ XÀO GỪNG

GÀ XÀO GỪNG
 • 姜丝炒鸡
 • CHICKEN FRIED WITH SLICED GINGER
131.000 VNĐ

GÀ QUAY TỨ XUYÊN

GÀ QUAY TỨ XUYÊN
 • 四川烧鸡
 • SI-CHUAN ROAST CHICKEN
245.000 VNĐ

ĐÙI GÀ CHIÊN CHAO ĐỎ

ĐÙI GÀ CHIÊN CHAO ĐỎ
 • 南乳鸡腿

 

 • DRUMSTICK COOKED IN FERMENTED SOY
111.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)