CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
CANH HẢI VỊ

CANH HẢI VỊ

64.000 VNĐ

 • 海鲜汤
 • SEAFOODS SOUP

CÁC MÓN ĂN CÙNG LOẠI

GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC

GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC
 • BLACK CHICKEN STEW CHINESE MEDICINE
81.000 VNĐ

GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC

GÀ ÁC TIỀM THUỐC BẮC
 • BLACK CHICKEN STEW CHINESE MEDICINE
81.000 VNĐ

CANH CẢI TIẾM (RONG BIỂN)

CANH CẢI TIẾM (RONG BIỂN)
 •  SEAWEED &MINCED MEAT SOUP
61.000 VNĐ

CANH BAO TỬ HẦM TIÊU

CANH BAO TỬ HẦM TIÊU
 •  STEAMBOAT SOUP
61.000 VNĐ

CANH CẢI CÁ THÁC LÁC

CANH CẢI CÁ THÁC LÁC
 •  BROCCOLI FISH SOUP WATERFALL STRABISMUS
61.000 VNĐ

CANH HẢI VỊ

CANH HẢI VỊ
 • SEAFOODS SOUP
64.000 VNĐ

CANH CHUA THÁI

CANH CHUA THÁI
 • THAILAND STYPE SOUP
71.000 VNĐ

CANH CỦ SEN

CANH CỦ SEN
 • 莲藕汤
 • LOTUS ROOTS SOUP
61.000 VNĐ

CANH SÀ LÁCH SON

CANH SÀ LÁCH SON
 • 西洋菜排骨汤
 • SPARE RIBS WITH CRESSON (VEGETABLE) SOUP
61.000 VNĐ

CANH VỊT CẢI CHUA

CANH VỊT CẢI CHUA
 • 咸菜鸭汤
 • SALTED VEGETABLE DUCK SOUP
61.000 VNĐ

CANH SƯỜN CỦ CẢI TRẮNG

CANH SƯỜN CỦ CẢI TRẮNG
 • 萝卜排骨汤
 • CARROT PORKRIB SOUP
61.000 VNĐ

CANH CHÂN GÀ ĐẬU PHỘNG

CANH CHÂN GÀ ĐẬU PHỘNG
 • 凤爪花生汤
 • PEANUTS WITH CHICKEN FEET SOUP
61.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 09h30 - 21h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)