CÓ NHẬN ĐẶT TIỆC LIÊN HOAN - SINH NHẬT - TỔ CHỨC SỰ KIỆN
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Thời gian phục vụ từ 10h00 - 22h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)
CƠM SƯỜN QUAY

CƠM SƯỜN QUAY

53.000 VNĐ

 • 烧排骨饭
 • ROASTED SPARE RIBS WITH CHICKEN RICE

CÁC MÓN ĂN CÙNG LOẠI

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI

CƠM CHIÊN ĐÙI GÀ RÔTI
69.000 VNĐ

CƠM CHIÊN HÀI SẢN

CƠM CHIÊN HÀI SẢN
 • FRIED RICE WITH SEAFOODS
62.000 VNĐ

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM

CƠM ĐÙI GÀ NƯỚC MẮM
 • CHICKEN THIGH IN FISH SAUCE RICE
86.000 VNĐ

CƠM TÔM RIM

CƠM TÔM RIM
 • STEWED SHRIMPS WITH RICE
86.000 VNĐ

CƠM CÁ KHO

CƠM CÁ KHO
 • STEWED FISH WITH RICE
54.000 VNĐ

CƠM CÁNH GÀ NƯỚC MẤM

CƠM CÁNH GÀ NƯỚC MẤM

CHICKEN WINGS IN FISH SAUCE RICE

86.000 VNĐ

CƠM GÀ HẢI NAM

CƠM GÀ HẢI NAM
 • 海南鸡饭
 • SINGAPORE HAINAM CHICKEN RICE
53.000 VNĐ

CƠM GÀ XÁ XÍU

CƠM GÀ XÁ XÍU

叉烧鸡饭

CHICKEN & CHAR SIEW WITH RICE

63.000 VNĐ

CƠM GÀ QUAY

CƠM GÀ QUAY
 • 烧鸡饭
 • ROASTED CHICKEN WITH CHICKEN RICE
53.000 VNĐ

CƠM HEO QUAY

CƠM HEO QUAY
 • 烧肉饭
 • ROASTED PORK WITH CHICKEN RICE
53.000 VNĐ

CƠM XÁ XÍU

CƠM XÁ XÍU
 • 叉烧饭
 • CHAR SIEW (CHINESE ROASTED PORK) WITH RICE
53.000 VNĐ

CƠM THỊT HEO KHO

CƠM THỊT HEO KHO
 • 扣肉饭
 • STEWED PORK WITH RICE
53.000 VNĐ
ĐT: 3853 2211 - 3855 0531 - 3853 1497 - 3954 7373 - 3954 7878
Đặt cơm qua Y!M: * Hotline: 0902 381 128
Thời gian phục vụ từ 10h00 - 22h00 - (Lưu ý chúng tôi không có chi nhánh)